All posts by Emil Żerebiło

24sty/22

Doradztwo

Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych, którego realizatorem jest Pilski Bank Żywności, pragnie przypomnieć o możliwości skorzystania z różnych form doradztwa dla organizacji pozarządowych z Piły i okolic. Obszarem działania CIWIS w PileRead More…

22sty/22

CRBR

W październiku 2021 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132). Ustawa ta nałożyła na organizacje pozarządowe (oprócz stowarzyszeń zwykłych) obowiązekRead More…

13gru/21

KOMUNIKATY !

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór kandydatów na członków komisji oceniających wnioski w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2022. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w Biuletynie Informacji PublicznejRead More…