W ramach 23 edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przeznaczył rekordową kwotę 550 tyś zł. Konkurs jest współorganizowany z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty, w dwóch kategoriach:

Kategoria I – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej – promującego zrównoważony rozwój, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna.

Kategoria II – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej – o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji. Udział mogą wziąć również organizacje pozarządowe, projekty można zgłaszać do 31 maja 2022 roku, szczegóły znajdziecie na stronie UMWW.

Zachęcamy do składania ofert oraz do korzystania z bezpłatnego doradztwa prawnego, księgowego oraz innych w ramach prowadzonego przez Pilski Bank Żywności Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych subregionu pilskiego finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego więcej tutaj.