Czwartek 9 grudnia był dniem szkoleniowym dla NGO-sów z subregionu pilskiego. Rozmawialiśmy na temat „skutecznego pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych”. Szkolenie było prowadzone przez Mateusza Walczaka w ramach projektu Pilskiego Banku Żywności – Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych, finansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W szkoleniu uczestniczyło 15 osób z różnych organizacji, które chciały się dowiedzieć, jak aplikować oraz na co zwracać uwagę podczas składania ofert do samorządów i instytucji dotacyjnych. Oprócz dotacji i grantów uczestnikom zostały przedstawione również inne formy pozyskiwania środków: odpisy od pensji, 1% podatku, darowizny. Prowadzący przestawił także aktualne oferty m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Narodowego Instytutu Wolności.

Wszyscy uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z doradztwa dotyczącego napisanego już projektu lub skonsultować, gdzie można się ubiegać o środki na pomysły, które chcą zrealizować.

Przypominamy, że w ramach działalności prowadzonej przez Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych, każdy może skorzystać z bezpłatnego doradztwa dla NGO-sów. Udzielamy porad z zakresu: księgowości, przepisów prawnych, konsultacji statutu oraz wniosków dotacyjnych.