Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Wielkopolskie Jadłodzielnie (NGO)”.

Zadanie to jest skierowane do organizacji pozarządowych z terenu Wielkopolski, które chcą wspierać nie tylko osoby najuboższe, ale również zadbać o niemarnowanie żywności na ich terenie. W ramach dotacji można otrzymać maksymalnie 25 000 zł, ale nie więcej niż 80% całkowitego kosztu zadania.

Oferty należy składać do 11 marca 2022 roku elektronicznie – za pośrednictwem generatora wniosków jak i w formie papierowej. Więcej informacji znajdziecie na stronie UMWW.

Jeśli wcześniej nie mieli Państwo możliwości korzystania z Generatora Wniosków zapraszamy do kontaktu z nami, pomożemy przejść przez ten proces w ramach bezpłatnego doradztwa prowadzonego przez Pilski Bank Żywności Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych subregionu pilskiego finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego więcej tutaj.