W październiku 2021 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132). Ustawa ta nałożyła na organizacje pozarządowe (oprócz stowarzyszeń zwykłych) obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Zgodnie z definicją Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to „ogólnopolski, nieodpłatny, publiczny rejestr beneficjentów rzeczywistych”. CRBR od 13 kwietnia 2020 r. obowiązuje dla wszystkich podmiotów. Beneficjenci rzeczywiści to osoby, które kontrolują organizacje (prawie zawsze Członkowie Zarządu).

Zapraszamy na spotkanie online z prawnikiem „Nowy obowiązek dla NGO – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych”. Spotkanie odbędzie się 25 stycznia br. o godz. 10:00. Obowiązuje rejestracja uczestników pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnXcG3ogo03KqAeioqJHKiTZtWZ8ngHa8siu7qMiSlSUlhuQ/viewform