Doradztwo

Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych, którego realizatorem jest Pilski Bank Żywności, pragnie przypomnieć o możliwości skorzystania z różnych form doradztwa dla organizacji pozarządowych z Piły i okolic. Obszarem działania CIWIS w PileRead More...
Emil Żerebiło | sty 24, 2022

CRBR

W październiku 2021 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132). Ustawa ta nałożyła na organizacje pozarządowe (oprócz stowarzyszeń zwykłych) obowiązekRead More...
Emil Żerebiło | sty 22, 2022