28lis/22

#kalendarzngo2023

Pilski Bank Żywności w ramach prowadzonego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych i działań promujących organizacje pozarządowe z subregionu pilskiego, ogłasza nabór wniosków do projektu „Kalendarz 2023”. Projekt jest skierowany do wszystkich NGO-sów,Read More…

20mar/22

Twój 1%

https://pila.bankizywnosci.pl/wp-content/uploads/2022/03/Kopia-1-podatku-PBZ-1.mp4 Ślad węglowy oraz ślad wodny to dwa pojęcia najczęściej używane przez organizacje ekologiczne i dbające o środowisko. To właśnie te zagadnienia w dużej mierze pozwalają nam zobrazować, jaki wpływ na środowisko mają nasze działania.Read More…

24sty/22

Doradztwo

Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych, którego realizatorem jest Pilski Bank Żywności, pragnie przypomnieć o możliwości skorzystania z różnych form doradztwa dla organizacji pozarządowych z Piły i okolic. Obszarem działania CIWIS w PileRead More…

22sty/22

CRBR

W październiku 2021 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132). Ustawa ta nałożyła na organizacje pozarządowe (oprócz stowarzyszeń zwykłych) obowiązekRead More…