W ostatnim czasie pojawiło się kilka konkursów, które mogą pomóc w realizacji celów statutowych waszych organizacji. Macie jakiś pomysł, ale brakuje środków na jego realizację?

Poniżej kilka konkursów…, ale musicie się pospieszyć!

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs dla NGO, które zajmują się ratowaniem żywności, również z Banku Żywności w Pile. Można się starać o dofinansowanie kosztów transportu oraz magazynowania, nie ma dolnej granicy dotacji. Maksymalnie można otrzymać 75 000 zł, wkład własny to 15%.

Szczerze zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, pozwoli to Państwu sfinansować transport żywności, zarówno ze sklepów, jak i bezpośrednio z Banku Żywności. Ostateczny termin składania wniosków to 31 marca.

LINK DO OFERTY:

https://bip.umww.pl/292—489—k_85—k_77—ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-transport-i

PROGRAM AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ REGIONALNY

To duży konkurs finansowany ze środków tzw. Funduszu norweskiego i Funduszu EOG, aktualnie trwa nabór na 2 konkurs tematyczny. Można składać wnioski w 1 z 3 obszarów i dodatkowo starać się o wsparcie na rozwój instytucjonalny w obszarze 4.

Podział ze względu na obszary:

Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci,

Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,

Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska,

Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3).

Organizatorzy konkursu dokonali podziału na duże i małe grantu, małe granty to kwota minimum 6 000 euro, a maksymalna 23 000 euro. Duże granty to projekty, na które można otrzymać dofinansowanie od kwoty 23 001 euro do 84 000 euro, czas realizacji od 12 do 20 miesięcy.

Termin składania wniosków upływa 29 marca o godzinie 12:00 przez generator wniosków, więcej na temat konkursu: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-2/

W razie problemów z wypełnieniem wniosku, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnego doradztwa w ramach Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych prowadzonego przez Bank Żywności w Pile, finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

emil.zerebilo@bankizywnosci.pl lub stanislaw.borecki@bankizywnosci.pl