Pilski Bank Żywności w ramach prowadzonego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych i działań promujących organizacje pozarządowe z subregionu pilskiego, ogłasza nabór wniosków do projektu „Kalendarz 2023”. Projekt jest skierowany do wszystkich NGO-sów, które mają swoją siedzibę na terenie jednego z powiatów: pilskiego, chodzieskiego, złotowskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego lub wągrowieckiego. Celem projektu jest promocja organizacji w formie kalendarza ściennego, zawierającego dane organizacji zawarte we wniosku zgłoszeniowym wraz ze zdjęciem. 

Nabór wniosków trwa od 28.11.2022 roku do 16.12.2022 roku w formie elektronicznej https://forms.office.com/r/ynzkEibKGE zdjęcia należy przesłać na adres emil.zerebilo@bankizywnosci.pl  

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru 11 organizacji w przypadku większej ilości zgłoszeń oraz do powielania i zamieszczania kilkukrotnie informacji w przypadku niedostatecznej ilości wniosków. 

Wniosek stanowi załącznik do niniejszej informacji https://forms.office.com/r/ynzkEibKGE, należy go wypełnić zgodnie ze wzorem zawartym pod adresem: https://tiny.pl/wd1tg. Wypełniony wniosek wraz ze zdjęciami, które powinny przedstawiać Państwa działalność (maksymalnie 3 zdjęcia). Zdjęcia powinny być w jak najlepszej jakości i rozdzielczości i bez „obróbki” i filtrów. 

Każda organizacja, która znajdzie się w kalendarzu otrzyma po jego 5 egz. celem dystrybucji lub wykorzystania na własne potrzeby. Pozostałe kalendarze zostaną rozdysponowane przez Pilski Bank Żywności. Wszystkie organizacje natomiast zostaną umieszczone w bazie organizacji na naszej stronie www.ciwis.pila.bankizywnosci.pl, wnioski mogą również posłużyć do stworzenia e-booka, który będzie zawierał wszystkie organizacje. 

Jednocześnie informujemy, że 8 grudnia o godzinie 10:00 odbędzie się szkolenie online dla osób zainteresowanych wypełnieniem wniosku oraz promocją ich organizacji. Zapisów można dokonywać w formularzu pod linkiem https://forms.office.com/r/52aDx5MjLK do 6 grudnia, 7 grudnia zostanie do wszystkich wysłany link do platformy TEAMS, na której odbędzie się szkolenie.