Organizacje pozarządowe, planujące w 2021 r. realizację projektów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych oraz poprawą i rozwojem
infrastruktury sportowej, na terenie województwa wielkopolskiego mają do dyspozycji 1,2 mln złotych. Zarząd województwa wielkopolskiego właśnie ogłosił dla nich konkursy ofert.

 – Wielkopolska kojarzona jest z organizowanymi każdego roku imprezami sportowymi o zasięgu międzynarodowym. Samorząd województwa wielkopolskiego w systemowy sposób wspiera wydarzenia sportowe. Pieniądze przeznaczone na otwarte konkursy ofert pomogą w zorganizowaniu wielu ciekawych imprez, dających szansę sportowcom na zdobycie tytułów, a publiczności na poznanie uroków Wielkopolski – mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje, które planują:

1. Organizację na terenie województwa wielkopolskiego imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez:
a) sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej
(sport wyczynowy),
b) sportowych i rekreacyjnych opartych na współzawodnictwie o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim
i międzynarodowym (sport powszechny).
Na organizację tych zadań przeznaczonych zostało 600 tys. zł., a ramach jednej oferty wnioskować można o dotację w wysokości maksymalnie 30 tys. zł.

2. Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej na terenie województwa wielkopolskiego
a) dotyczy wyłącznie projektów z zakresu rozwoju i poprawy infrastruktury sportowej polegających na remoncie istniejących obiektów lub urządzeń sportowych
wykorzystywanych przez organizacje pozarządowe,
b) nie obejmuje projektów modernizacyjnych oraz inwestycyjnych oraz polegających na doposażeniu infrastruktury sportowej poprzez zakup sprzętu sportowego.
Z kolei na powyższe działania przeznaczonych zostało 500 tys. zł., natomiast w ramach jednej oferty wnioskować można o dotację w wysokości maksymalnie 50 tys. zł.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że do osiągnięcia mistrzostwa w sporcie potrzebne są odpowiednie warunki treningowe. Dlatego samorząd województwa wielkopolskiego, jako jeden z nielicznych samorządów, przykłada znaczną uwagę do rozwoju bazy, służącej szkoleniu i współzawodnictwu, wykorzystywanej przez kluby i stowarzyszenia sportowe. Liczymy, że nasze wsparcie pomoże w budowę solidnych fundamentów do wychowania przyszłych mistrzów sportu – mówi Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskigo.

Zgłaszane projekty realizowane muszą być w okresie od 01 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2021 i nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

Nabór ofert prowadzony jest do dnia 08.01.2021 r.

Szczegółowe informacje na stronach:

https://bip.umww.pl/292—489—k_85—k_80—ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-108070325
https://bip.umww.pl/292—489—k_85—k_80—ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-108071236