Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych – subregionu pilskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego do udziału w bezpłatnym szkleniu online poświęconemu Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020, podprogram 2020.  Udział w programie to możliwość niesienia pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom lokalnych społeczności ale również rozwój, zdobycie nowych doświadczeń
i umiejętności dla organizacji partnerskich.

Zapraszamy do udziału w pierwszym szkoleniu międzysektorowym przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej.  Otrzymujemy wiele pytań dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom NGO, spotkanie to poprowadzi specjalista ds. POPŻ Federacji Polskich Banków Żywności w Warszawie, Marcin Fedoruk z którym, jako Bank Żywności w Pile współpracujemy już od wielu lat. –
powiedział Stanisław Borecki – dyrektor Banku Żywności w Pile.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie
pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. W ramach POPŻ prócz paczek żywnościowych lub gotowych posiłków, osoby potrzebujące mogą także
skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem
domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

Szkolenie online odbędzie się na platformie Micorosft Teams  22.12.2020 o godzinie 10:00.  Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane są poprzez formularz online dostępny na stronie www.ciwis.pila.bankizywnosci.pl/zgloszenie/.

Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych – subregionu pilskiego działa w ramach 5 letniego projektu Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności,
finansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.  Projekt ma stanowić realnie wsparcie podmiotów działających w 3. sektorze  i podniesienie aktywności organizacji pozarządowych w północnej Wielkopolsce.