„Żeby chciało się chcieć” to tytuł spotkania warsztatowego, któremu towarzyszył piknik dla organizacji pozarządowych z subregionu pilskiego. Wydarzenie odbyło się w ramach Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych (CIWIS), które finansowane jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Organizatorem wydarzenia był Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Pile. 

W ostatni czwartek (24.06.2021 r.) w Parku na Wyspie działacze NGO-sów z Piły i okolicy spotkali się na warsztacie prowadzonym przez Jerzego Wyczechowskiego – pracownika Pilskiego Banku Żywności. Uczestnicy szkolenia mieli okazję porozmawiać o marzeniach pracowników i wolontariuszy dotyczących pracy w organizacjach. Po warsztacie odbył się piknik, podczas którego wszyscy biorący udział w szkoleniu mogli się lepiej poznać i wymienić doświadczeniami w przyjaznej atmosferze. 

Dziekujemy przedstawicielom wszystkich organizacji, które wzięły udział w spotkaniu: Związkowi Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności, Stowarzyszeniu Obywatelskie Inicjatywy Europejskie, Stowarzyszeniu Wspólnie Możemy Więcej, Kole Gospodyń Wiejskich w Górznej, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych w Budzyniu, Stowarzyszeniu Diabetyków Koło Budzyń, Pilskiemu Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Akcji Humanitarnej “Życie”, Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej. Dziękujemy również Urzędowi Marszałkowskiemu w Poznaniu za możliwość zorganizowania wydarzenia i jego sfinansowanie.