Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z subregionu pilskiego na spotkanie informacyjno –
doradcze online dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny
pomocy społecznej w roku 2021, które odbędzie się 1 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 09.30,
na platformie Zoom, poniżej link do spotkania:
https://zoom.us/j/92338629964?pwd=RU90S1lUVnduYnNkemNuSVZJM1I5UT09

Celem spotkania będzie zaproszenie Państwa do realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego.  Udział w spotkaniu umożliwi Państwu
zapoznanie się z założeniami otwartego konkursu ofert, zasadami składania wniosków oraz  rodzajem zadań przewidzianych do realizacji.

Spotkanie prowadzone będzie na żywo. Podczas spotkania będzie możliwość zadawania pytań, również

w zakresie doradztwa w związku z chęcią aplikowania o dotację w ramach otwartego konkursu ofert, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz dyskusji z prowadzącymi.

PLIKI DO POBRANIA

Attachments