Bank Żywności w Pile w ramach Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych przeprowadził szkolenie z archiwizacji dokumentacji projektów
pomocowych dla organizacji pozarządowych oraz ośrodków pomocy społecznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników, szkolenie prowadzone było
w formie online.

Ważną rolę w działalności organizacji pozarządowych zajmujących się realizacją projektów pomocowych odgrywa prawidłowa archiwizacja dokumentów. Podczas
szkolenia zaprezentowano podstawowe informacje w jaki sposób archiwizować prawidłowo dokumentację. Zależy nam na rozwoju organizacji pozarządowych w subregionie
pilskim. Dążymy w swoich działaniach do profesjonalizacji NGO-sów. Staramy się dostosowywać ofertę do ich potrzeb, stąd też tematem ostatniego szkolenia była prawidłowa
archiwizacja dokumentów – powiedział Stanisław Borecki, koordynator Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych- subregionu pilskiego.

Oferta Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych – subregionu pilskiego dostosowywana jest do bieżących potrzeb organizacji pozarządowych oraz grup
nieformalnych. Oprócz pakietu działań otwartych prowadzony jest szereg działań kierunkowych dla poszczególnych typów organizacji. Zachęcamy wszystkie organizacje
pozarządowe oraz grupy nieformalne do rejestracji poprzez formularz kontaktowy na stronie www.ciwis.pila.bankizywnosci.pl/kontakt. Organizacje zarejestrowane w naszej bazie otrzymują dodatkowe zaproszenia na szkolenie poświęcone ich działalności. Zebrane dane pozwalają nam jeszcze lepiej dostosować ofertę do oczekiwań NGO-sów
subregionu pilskiego – powiedział Jerzy Wyczechowski z działu promocji i PR Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych – subregionu pilskiego.

Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych – subregionu pilskiego działa w ramach
5-letniego projektu
Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności, finansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.  Projekt ma stanowić realnie wsparcie podmiotów działających w 3. sektorze  i podniesienie aktywności organizacji pozarządowych w północnej Wielkopolsce. Aktualną ofertę wsparcia znajdziesz na stronie
www.ciwis.pila.bankizywnosci.pl/oferta