Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych, którego realizatorem jest Pilski Bank Żywności, pragnie przypomnieć o możliwości skorzystania z różnych form doradztwa dla organizacji pozarządowych z Piły i okolic. Obszarem działania CIWIS w Pile jest teren pięciu powiatów: pilskiego, złotowskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego oraz wągrowieckiego. W ramach CIWIS założyciele, pracownicy i wolontariusze organizacji mogą zgłosić się w celu uzyskania pomocy w zakresie aspektów prawnych, księgowych, pozyskiwania środków, pisania i rozliczania projektów, a także marketingu, promocji i wolontariatu. Spotkania z ekspertami odbywają się zdalnie lub stacjonarnie, zarówno indywidualnie jak i grupowo.

Zachęcamy do kontaktu również osoby, które chciałyby w przyszłości założyć fundację lub stowarzyszenie – dowiedzą się one, jak to zrobić, jak funkcjonują organizacje pozarządowe w Polsce, jakie dokumenty przygotować oraz otrzymają wsparcie merytoryczne w czasie procesu rejestracji w KRS lub ewidencji starostwa. Wszystkie konsultacje odbywające się w ramach Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych są 𝐛𝐞𝐳𝐩ł𝐚𝐭𝐧𝐞.

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe do kontaktu w celu umówienia konsultacji ze specjalistami!

𝐊𝐎𝐍𝐓𝐀𝐊𝐓 Emil Żerebiło 𝐞𝐦𝐢𝐥.𝐳𝐞𝐫𝐞𝐛𝐢𝐥𝐨@𝐛𝐚𝐧𝐤𝐢𝐳𝐲𝐰𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢.𝐩𝐥