Zarząd województwa ogłosił konkurs na realizację w formie wspierania zadania w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa pt. „Organizacja akcji „Weekend na Szlaku Piastowskim””. Kwota dofinansowania to 40 000 złotych. Konkurs jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych.

W konkursie zostanie wybrana jedna oferta zmierzająca do uatrakcyjnienia Szlaku Piastowskiego i jego promocji wśród turystów i mieszkańców Wielkopolski.

Zadanie polega na koordynacji, wsparciu organizacji i promocji akcji „Weekend na Szlaku Piastowskim”. Program akcji powinien stanowić zbiór różnorodnych przedsięwzięć nawiązujących bezpośrednio do Szlaku Piastowskiego i epoki Piastów (imprezy plenerowe, questy, gry miejskie, gry terenowe, wycieczki, rajdy, itd.)

Ze względu na pandemię COVID-19 panującą w dniu ogłoszenia konkursu, zaleca się, by planowane działania nie miały charakteru imprez lub zgromadzeń masowych.
W zależności od stanu pandemii dopuszcza się realizację zadania w dwóch wariantach:

  •          realizacja działań w fizycznej przestrzeni Szlaku Piastowskiego (możliwy w przypadku zniesienia stanu pandemii na obszarze RP lub w przypadku takiej sytuacji
    faktycznej, w której nie ma przeszkód prawnych i obostrzeń sanitarnych, by bezpiecznie zrealizować zadanie),
  •          wariant drugi przewiduje realizację zadania w dwóch wersjach:
  1.       wyłącznie w świecie wirtualnym,
  2.       w formie hybrydowej – stanowiącej połączenie działań realizowanych w fizycznej przestrzeni Szlaku Piastowskiego oraz w świecie wirtualnym. Wybór wersji, w jakiej zostanie zorganizowana akcja „Weekend na Szlaku Piastowskim” należy do oferenta.

W przypadku wyboru organizacji akcji w wariancie pierwszym, powinna się ona odbyć w jeden weekend – od piątku do niedzieli – w terminie wybranym przez oferenta.

W przypadku wyboru wariantu drugiego, „Weekend na Szlaku Piastowskim” może trwać od 3 do 30 dni kalendarzowych (zadanie realizowane w sposób ciągły). W takim
przypadku wszystkie działania powinny się odbyć w wybranym przez oferenta, maksymalnie 30 – dniowym terminie.”

Wnioski można składać (poprzez generator witkac.pl) do dnia 9 lutego, do godz. 15.30.