Zapraszamy na spotkanie informacyjne, którego tematem będzie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego na rzecz
poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej w roku 2021.

Spotkanie odbędzie się w formie online za pomocą platformy ZOOM w poniedziałek 14 grudnia 2020 r. o godz. 16.00.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy organizacje pozarządowe działające w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, prowadzące działalność statutową na rzecz rozwoju
infrastruktury turystycznej na terenie województwa wielkopolskiego.

Celem spotkania będzie omówienie najważniejszych zasad i założeń ogłoszonego konkursu. Dowiecie się Państwo, jakie projekty możliwe są do realizacji oraz w jaki sposób przygotować i złożyć ofertę.

W sposób szczególny zapraszamy fundacje i stowarzyszenia, które planują realizację w 2021 roku projektów z zakresu infrastruktury turystycznej lub szlaków turystycznych oraz osoby, które w Państwa organizacjach zajmują się bezpośrednio składaniem ofert i rozliczaniem uzyskanych dotacji.

Termin

14 grudnia 2020 r. godz. 16.00 (spotkanie online – platforma ZOOM)

Zgłoszenia

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: turystyka@umww.pl do piątku 11 grudnia 2020 do godz. 15.00.
W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy reprezentowanej organizacji pozarządowej. Na podany adres e-mail zostaną wysłane dane do
logowania.

Organizator

Organizatorem spotkania jest Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.