Bank Żywności w Pile w ramach realizowanego projektu Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych – subregionu pilskiego przeprowadził
w Chodzieży warsztaty  „NGO w czasie pandemii – wyzwania i możliwości”. Podczas tego spotkania wspólnie z uczestnikami opracowaliśmy sposoby
rozwiązywania negatywnych skutków pandemii wpływających na działalność organizacji, oraz przeanalizowaliśmy możliwość realizacji nowych przedsięwzięć
na rzecz społeczności lokalnej.

Sytuacja, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy  jest wyjątkowa i dotąd niespotykana. Organizacje pozarządowe stoją przed szeregiem pytań, a ich bieżąca działalność została
„zamrożona” wskutek obostrzeń wynikających z pandemii koronawirusa.  Wielu z nas zastanawia się co dalej, jak odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości? Podczas tych warsztatów staraliśmy się wspólnie odpowiedzieć na wszystkie pytania i opracować plan działania – powiedział Stanisław Borecki, dyrektor biura Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności.

Warsztaty dedykowane były organizacjom pozarządowym z powiatu chodzieskiego.  Spotkanie prowadzone było z zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarnych. Uczestnicy wyposażani zostali w środki ochrony osobistej. Warsztaty dla organizacji pozarządowych odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury. Dziękujemy serdecznie Starostwu Powiatowemu  w Chodzieży za pomoc w organizacji spotkania.