Witamy w specjalnym serwisie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych – subregionu Pilskiego poświęconemu wsparciu NGO w związku z epidemią COVID-19

Pakiet osłonowy obejmuje ulgi dla NGO prowadzących działalność gospodarczą, zmiany w zlecaniu i rozliczaniu zadań publicznych oraz inne rozwiązania, które mają ułatwić organizacjom funkcjonowanie w warunkach epidemii. Zachęcamy do zapoznania się z infografiką prezentującą te rozwiązania dostępnej do pobrania na stronie Narodowego Instytutu Wolności

Zgodnie z zapowiedzią Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, 10 mln zł zostało przeznaczone na wsparcie dla organizacji pozarządowych poszkodowanych w wyniku panującej epidemii koronawirusa. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 12 maja 2020 r. uruchamia nabór wniosków na dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych z Programu Wsparcia Doraźnego COVID-19. Dotacja będzie przekazana do NIW-CRSO z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Więcej informacji znajdziesz na stronie pozytek.gov.pl

Wypełnij krótki test i sprawdź co oferuje Twojej organizacji Tarcza Antykryzysowa